TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu513703069682066
2Phòng Nội vụ - UBNDTX Vĩnh Châu15002277017772
3Phòng Tư pháp - UBNDTX Vĩnh Châu71383787516
4Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBNDTX Vĩnh Châu22108462826736
5Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBNDTX Vĩnh Châu14175209316268
6Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - UBNDTX Vĩnh Châu1051978311302
7Phòng Văn hóa - Thông tin - UBNDTX Vĩnh Châu9639121410853
8Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBNDTX Vĩnh Châu10582297513557
9Phòng Kinh tế - UBNDTX Vĩnh Châu17526323220758
10Phòng Quản lý đô thị - UBNDTX Vĩnh Châu11545109112636
11Phòng Y tế - UBNDTX Vĩnh Châu7780737853
12Phòng Dân tộc - UBNDTX Vĩnh Châu64293126741
13Thanh tra - UBNDTX Vĩnh Châu59586126570
14Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên - UBNDTX Vĩnh Châu48997645663
15Trung tâm Văn hóa – Thể thao - UBNDTX Vĩnh Châu48801845064
16Đài Truyền thanh - UBNDTX Vĩnh Châu7094567150
17Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng - UBNDTX Vĩnh Châu62889017189
18UBND phường 1 - UBNDTX Vĩnh Châu14766114415910
19UBND phường 2 - UBNDTX Vĩnh Châu1437686815244
20UBND phường Khánh Hòa - UBNDTX Vĩnh Châu1406223014292
21UBND phường Vĩnh Phước - UBNDTX Vĩnh Châu14787112615913
22UBND xã Vĩnh Tân - UBNDTX Vĩnh Châu1462370515328
23UBND xã Lai Hòa - UBNDTX Vĩnh Châu1472420214926
24UBND xã Vĩnh Hải - UBNDTX Vĩnh Châu1518839515583
25UBND xã Lạc Hoà - UBNDTX Vĩnh Châu1450465315157
26UBND xã Vĩnh Hiệp - UBNDTX Vĩnh Châu1430568114986
27UBND xã Hòa Đông - UBNDTX Vĩnh Châu1438318014563
0 358.65058.946417.596