TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Ủy ban nhân dân huyện Long Phú291471688846035
2Phòng Nội vụ - UBND Long Phú11863108612949
3Phòng Tư pháp - UBND Long Phú48015715372
4Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND Long Phú11000133412334
5Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND Long Phú92896789967
6Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - UBND Long Phú1049276611258
7Phòng Văn hóa - Thông tin - UBND Long Phú66577277384
8Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND Long Phú72677378004
9Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND Long Phú971877710495
10Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND Long Phú89966909686
11Phòng Y tế - UBND Long Phú67305507280
12Phòng Dân tộc - UBND Long Phú37304464176
13Thanh tra - UBND Long Phú50573935450
14Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên - UBND Long Phú30711913262
15Trung tâm Thể dục Thể thao - UBND Long Phú249012491
16Trung tâm Văn hóa Thông tin - UBND Long Phú261472621
17Đài truyền thanh - UBND Long Phú389373900
18Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng - UBND Long Phú45442354779
19UBND thị trấn Long Phú - UBND Long Phú734310908433
20UBND thị trấn Đại Ngãi - UBND Long Phú68837477630
21UBND xã Long Đức - UBND Long Phú72498018050
22UBND xã Phú Hữu - UBND Long Phú696810748042
23UBND xã Song Phụng - UBND Long Phú69595837542
24UBND xã Hậu Thạnh - UBND Long Phú62587326990
25UBND xã Long Phú - UBND Long Phú72136377850
26UBND xã Châu Khánh - UBND Long Phú65534567009
27UBND xã Tân Thạnh - UBND Long Phú71434047547
28UBND xã Tân Hưng - UBND Long Phú709510198114
29UBND xã Trường Khánh - UBND Long Phú7210280410014
0 218.23336.431254.664