TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1UBND huyện Kế Sách19131706526196
2Phòng Nội vụ - UBND Kế Sách631518758190
3Phòng Tư pháp - UBND Kế Sách29063153221
4Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND Kế Sách57533196072
5Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND Kế Sách47387315469
6Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - UBND Kế Sách50563325388
7Phòng Văn hóa - Thông tin - UBND Kế Sách43057815086
8Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND Kế Sách3536473583
9Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND Kế Sách63473196666
10Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND Kế Sách61335396672
11Phòng Y tế - UBND Kế Sách2497392536
12Phòng Dân tộc - UBND Kế Sách22982972595
13Thanh tra - UBND Kế Sách22182502468
14Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên - UBND Kế Sách15712391810
15Trung tâm Văn hóa - Thể thao - UBND Kế Sách14561671623
16Đài truyền thanh - UBND Kế Sách9848146
17Ban quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng - UBND Kế Sách136601366
18UBND thị trấn Kế Sách - UBND Kế Sách54852245709
19UBND thị trấn An Lạc Thôn - UBND Kế Sách58861085994
20UBND xã An Mỹ - UBND Kế Sách5466865552
21UBND xã Thới An Hội - UBND Kế Sách5629125641
22UBND xã Trinh Phú - UBND Kế Sách55132195732
23UBND xã Phong Nẫm - UBND Kế Sách52972435540
24UBND xã Kế Thành - UBND Kế Sách55312635794
25UBND xã Kế An - UBND Kế Sách4858774935
26UBND xã Ba Trinh - UBND Kế Sách5445845529
27UBND xã An Lạc Tây - UBND Kế Sách5176785254
28UBND xã Nhơn Mỹ - UBND Kế Sách5537575594
29UBND xã Đại Hải - UBND Kế Sách62184086626
30UBND xã Xuân Hòa - UBND Kế Sách54202075627
0 147.18515.429162.614