STT Trích yếu Ngày phát hành Số hiệu Tải tệp tin
1 393/TM-UBND việc mời tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 09/06/2023 393/TM-UBND 393 TMt5 hop TCD thang6-09-06-2023.pdf
2 390/TM-UBND V/v mời họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng 09/06/2023 390/TM-UBND 390 TMt4 -Cty CTĐT-09-06-2023.pdf
3 - 389/TM-UBND V/v mời họp nghe báo cáo chấm dứt chủ trương cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu nông sản FAM thuê đất Phân trường Phú Lợi 09/06/2023 389/TM-UBND 389 TMt3 -Phan truong Phu Loi-09-06-2023.pdf
4 391/TM-UBND Về việc mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 09/06/2023 391/TM-UBND 391 TMt5 truc tuyen Ky thi tot nghiep-09-06-2023.pdf
5 388/TM-UBND Về việc mời họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 09/06/2023 388/TM-UBND 388 TMt3 hop Đoan ktra CT35-TU-09-06-2023.pdf
1274 QĐTU-thuc hien Chuong trinh so 35- 09-06-2023.pdf
6 387/TM-UBND V/v mời họp kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 09/06/2023 387/TM-UBND 387 TMt3 ktra GPMB cao toc-09-06-2023.pdf
7 392/TM-UBND Về việc mời họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 09/06/2023 392/TM-UBND 392 TMt3 hop Kiem diem-09-06-2023.pdf
8 386/TM-UBND Về việc mời dự Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 09/06/2023 386/TM-UBND 386 TMt3 -quan ly Vu khi-09-06-2023.pdf
TU-386 TMt3 -quan ly Vu khi-09-06-2023.pdf
9 385/TM-UBND V/v mời họp nghe báo cáo “Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” 09/06/2023 385/TM-UBND 385 TMt2 Tom nuoc lo-09-06-2023.pdf
10 (mời Sở LĐTBXH)-Về việc mời tiếp Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh 06/06/2023 380a/TM-UBND sld-380 TMt4 tiep Đoan BV Đai hoc y Duoc-05-06-2023.pdf
11 383/TM-UBND Về việc mời họp nghe báo cáo về Dịch vụ công trực tuyến 06/06/2023 383/TM-UBND 383 TMt5 nghe bao cao Dich vu cong-06-06-2023.pdf
72_QDUB-13-01-2023_20230113051934891890_1signed501.pdf
12 382/TM-UBND Về việc mời dự họp nghe báo cáo, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 06/06/2023 382/TM-UBND 382 TMt4 hop BCSĐ-06-06-2023.pdf
13 381/TM-UBND Về việc mời đi khảo sát doanh nghiệp nắm tình hình chuẩn bị Thủ tướng Chính phủ đến thăm 05/06/2023 381/TM-UBND 381 TMt4 khao sat DN- chuan bi tiep Thu tuong CP-05-06-2023.pdf
14 375/TM-UBND V/v mời họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng; Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm doanh nghiệp và làm việc với Tỉnh. 05/06/2023 375/TM-UBND 375 TMt6 ktra ctac chuan bi Le Khoi cong Cao toc-05-06-2023.pdf
15 380/TM-UBND Về việc mời tiếp Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh 05/06/2023 380/TM-UBND 380 TMt4 tiep Đoan BV Đai hoc y Duoc-05-06-2023.pdf
16 379/TM-UBND /v mời họp Tổ Hậu cần và Khánh tiết phục vụ Lễ khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng; Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm doanh nghiệp và làm việc với Tỉnh 05/06/2023 379/TM-UBND 379 TMt3 To Hau can- Khanh tiet-05-06-2023.pdf
17 377/TM-UBND V/v mời dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” 02/06/2023 377/TM-UBND 377 TMt2 truc tuyen Dich vu cong-02-06-2023.pdf
18 378/TM-UBND V/v gặp gỡ, ăn sáng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 02/06/2023 378/TM-UBND 378 TMt7 gap go an sang DN-02-06-2023.pdf
19 371/TM-UBND Về việc mời làm việc với một số ngành có liên quan để giải quyết đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp 02/06/2023 371/TM-UBND 371 TMt4 giai quyet kien nghi DN-02-06-2023.pdf
20 376/TM-UBND V/v mời dự trực tuyến Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” 02/06/2023 376/TM-UBND 376 TMt7 truc tuyen Le phat dong thi dua-02-06-2023.pdf
aMan-376 TMt7 truc tuyen Le phat dong thi dua-02-06-2023.pdf
12345678910...