Đến tháng 05
UBND Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng đã trao đổi

178.015
văn bản qua mạng
giữa 30 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19/05/2024 12:00)